Project Description

Kurs/szkolenie zakładania kaniuli dożylnej/wenflonu – pobieranie krwi obwodowej do badań laboratoryjnych

Oferujemy Państwo szkolenie praktyczne z zakładania dostępu dożylnego/kaniulacji żył obwodowych oraz pobierania krwi do badań diagnostycznych

Prowadzący: dyplomowana pielęgniarka/ratownik medyczny

Miejsce szkolenia: Warszawa, Piaseczno lub dowolne miasto w Polsce po skompletowaniu minimum 8-12 uczestników

Czas trwania szkolenia: 9:00 – 16:00 (z przerwami)

Cel szkolenia: Przygotowanie uczestników do prawidłowego zakładania dostępu dożylnego (kaniuli dożylnej) na żyły obwodowe, pielęgnacja wkłucia, monitorowanie, przygotowywanie leków, toczenie płynów i leków, pobieranie krwi obwodowej w celach diagnostycznych. Zapewniamy wszystkie materiały i narzędzia jednorazowe do ćwiczeń praktycznych. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej nauki zakładania wenflonu.

PLAN SZKOLENIA/PORUSZANE ZAGADNIENIA:

 • Wprowadzenie do anatomii układu krwionośnego
 • Przygotowanie pacjenta do procedury pobierania krwi/kaniulacji żył
 • Drogi podawania leków
 • Wskazania/przeciwwskazania do założenia obwodowego wkłucia dożylnego
 • Zasady aseptyki
 • Zestaw do kaniulacji – niezbędny sprzęt
 • Budowa i rodzaje kaniuli (wenflonu), „motylka”
 • Wyznaczanie miejsca zakładania kaniuli
 • Kaniulacja kończyny górnej – możliwe ryzyka
 • Pobierania krwi do badań laboratoryjnych
 • Trudne przypadki podczas kaniulacji
 • Różnice między wenflonem a „motylkiem”
 • Rodzaje płynów infuzyjnych (NaCl, Glukoza, Płyn Ringera, Płyn wieloelektrolitowy PWE, płyn do iniekcji) porównanie zawartości jonów i minerałów
 • Techniki pobierania krwi obwodowej za pomocą igły, wenflonu i „motylka”
 • Powikłania i ryzyka
 • Postępowanie z odpadami medycznymi i ostrymi
 • Zasady płynoterapii
 • Przygotowanie leków
 • Przygotowanie i podłączenie wlewu kroplowego (kroplówki)
 • Ćwiczenia praktyczne na profesjonalnych fantomach medycznych do symulacji wkłucia oraz pomiędzy uczestnikami szkolenia
Kaniulacja żyły obwodowej szkolenie

Po ukończeniu kursu/szkolenia uczestnik:

 • Posiada rozległą wiedzę teoretyczną
 • Potrafi skompletować zestaw do wkłucia dożylnego
 • Zna budowę kaniuli do żyły obwodowej/motylka
 • Jest świadomy powikłań
 • Potrafi wybrać miejsce wkłucia
 • Zna zasady aseptyki i bezpieczeństwa własnego oraz pacjenta przy kaniulacji
 • Potrafi prawidłowo przeprowadzić zabieg założenia kaniuli (wenflonu) do żyły obwodowej
 • Potrafi przygotować wlew kroplowy („kroplówkę”) oraz prawidłowo podłączyć
 • Potrafi monitorować wkłucie dożylne
 • Zna zasady płynoterapii i potrafi prawidłowo przygotować leki do podania
 • Wie jak prawidłowo postąpić z odpadami medycznymi
 • Zna ABC pierwszej pomocy medycznej i przedmedycznej

Koszt szkolenia: 1299 zł.

Idealne żyły do zakładania wenflonu

Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m.in. poprzez frazy:

 • szkolenie wenflon
 • zakładanie kaniuli wenflonu
 • podawanie kroplówki
 • kroplówka w domu
 • szkolenie dostęp dożylny
 • kurs pobierania krwi
 • zakładanie wenflonów
Nie czekaj! Zapisz się na szkolenie już dziś: 690 202 505

  GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 10:00 – 18:00
Wtorek 10:00 – 18:00
Środa 10:00 – 18:00
Czwartek 10:00 – 18:00
Piątek 10:00 – 18:00

Zadzwoń +48 690 202 505

  NASZA LOKALIZACJA