Mikroskopowe badanie żywej kropli krwi to możliwość obejrzenia tego, co znajduje się wewnątrz nas, czego nie widzimy i z czego na co dzień nie zdajemy sobie sprawy.
„Krew to osobliwy płyn”(Faust, Goethe)

Badanie żywej kropli krwi to technika badawcza służąca ocenie zdolności organizmu do utrzymania wewnętrznej stabilności, zwanej homeostazą. Metoda oparta na badaniu żywej, nieutrwalonej próbki krwi ma już długą historię. Od 1901 roku metodą tą diagnozowano kiłę (syfilis) poprzez stwierdzenie obecności krętków bladych we krwi poddanej analizie. Ogromny postęp rozwoju techniki, jaki obserwujemy w ostatnich kilkudziesięciu latach, m.in. w konstrukcjach nowoczesnej aparatury analityczno-diagnostycznej, spowodował wzrost zainteresowania opisywaną metodą diagnozowania w aspekcie oceny stanu odżywienia i równowagi metabolicznej organizmu. W Polsce, mikroskopowe badanie żywej kropli krwi, niezmienionej odczynnikami chemicznymi, jest nowością. Na świecie: w USA, Niemczech, Anglii, a także innych krajach metoda ta jest dobrze znana i od dawna stosowana do oceny stanu homeostazy naszego organizmu. Na ten temat istnieje już wiele publikacji.